Adamcsik Norbert

intézményvezető
matematika-technika szakos tanár

Pethő Judit

intézményvezető-helyettes
tanító

Balássy Péterné

osztályfőnök 8.a
történelem szakos tanár

Deveczné Medvegy Klára

osztályfőnök 4.a
tanító

“Közel negyven éve tanítok, húsz évig dolgoztam a gyermekvédelemben és gyógypedagógusként. Az ott szerzett tapasztalataimat alkalmazom az integrált oktatásban, nevelésben.”

Horváth Sándor

rendszergazda

Kapusyné Jáki Júlia

angol nyelv szakos tanár

Mráz Mónika

angol nyelv szakos tanár

Labancz Boróka

tanító, GyermekTér

Megyeri Éva

osztályfőnök 3.a
tanító

Mezei Norbert Péter

osztályfőnök 7.a
testnevelés szakos tanár

Nemes Zsófia

osztályfőnök 4.g
tanító, GyermekTér

"Tanítói munkámban az oktatás mellett a nevelésre is nagy hangsúlyt fordítok. Fontos számomra a gyerekek érzékenyítése, érzelmi fejlesztése, amiben kamatoztatni tudom drámapedagógiai végzettségemet is."

dr. Poós Miklósné

tanító, GyermekTér
"Sok évtizedes életpálya van már mögöttem. Tapasztalataimat a mindennapokban kamatoztatom, illetve a korszellemnek megfelelően fejlesztem.A mai napig úgy gondolom, hogy tanítani jó, érdekes és kihívásokkal teli, mert a gyerekek sokszínűek, innovatívak és kreatívak."

Regele Krisztina

tanító, GyermekTér

"Többgenerációs pedagógus család gyermekeként fontosnak tartom az erkölcsi értékeink, hagyományaink továbbadását a gyermekeink számára. Hiszek a mozgás-tanulás szoros összefüggésében, így az Alapozó mozgásfejlesztés által igyekszem megfelelő alapokat és segítséget nyújtani a hozzám forduló gyerekek számára."

Szabó Lilla Katalin

osztályfőnök 5.g
testnevelő

Veisz Kata

vizuális kultúra szakos tanár

Dr. Virág Magdolna

természettudomány, biológia-földrajz-kémia tanár

Zágonyi Klaudia

osztályfőnök 2.a
tanító

Zékány Tímea

osztályfőnök 3.g
tanító, GyermekTér
GyermekTér munkaközösségvezető

Valkó Andrea

fejlesztőpedagógus

Némethné Sebestyén Ildikó

iskolatitkár