Bemutatkozás

A Rózsadombi Általános Iskola Budapest II. kerületének szívében, gyönyörű zöldövezetben várja diákjait.

Iskolánk 63 éves múltra tekint vissza, 1958-ban nyitotta meg kapuit. 23 tanterem, tornaterem, színpaddal felszerelt díszterem, számítástechnika terem, tankonyha, digitális táblával felszerelt tanterem, ebédlő várja a gyerekeket.

Sportudvart, műfüves focipályát, játszóteret használnak a diákok a tanítás alatt és után és a helyi adottságokat kihasználva osztályaink szívesen látogatnak a szomszédos kiserdőbe. Jó időben a természetismeret, rajz és testnevelés órákat a szabadban tartják kollégáink.

Az 1986/1987-es tanévtől bevezetésre került a Zsolnai-módszeren alapuló ÉKP-s program, amelynek több elemét, így például az alsó tagozaton lévő kéttanítós rendszert a mai napig megtartottuk.

Iskolánk gyermekközpontú, családcentrikus, szorongásmentes, szeretetben gazdag, a gyermekek egyéniségét figyelembe vevő légkört biztosít.

A 2009/2010-es tanévtől a TÁMOP 3.1.4-es pályázat életbelépésével a kompetencia alapú oktatás élvez előnyt munkánk során. A korszerű tanítási módszerek és technikák segítenek abban, hogy a gyermekek a megszerzett tudást a mindennapi életben is sikeresen alkalmazzák.

A kerületi Járdányi Pál Zeneiskola kihelyezett tagozata szolfézs, zongora-, hegedű-, fuvolaoktatást biztosít az érdeklődőknek.

Iskolánk a 2017/2018-as tanévtől indította el az első GyermekTér osztályt, együttműködésben a Gyermekek Házával, amely a Gyermekek Háza jó gyakorlatainak átadását, adaptálását jelenti. A program bevezetése jól képzett, a kezdetek óta Gyermekek Házás tanítók mentorálásával, szakmai anyagokkal történik.

Fő célkitűzésük, hogy az iskola természetes befogadó közege legyen minden tanulóknak, függetlenül egyéni adottságaitól, képességeitől, fejlődési ütemétől.

2022 szeptemberétől alsó tagozaton a GyermekTeres osztályokkal párhuzamosan művészeti osztályokat indítunk.

A megújulás jegyében iskolánkat átkereszteltük, 2021 őszétől Rózsadombi Általános Iskola néven folytatjuk tevékenységünket és várjuk továbbra is nagy szeretettel a gyerekeket, családokat.

Iskolánk programjában kiemelt helyet foglal el a tanulók környezettudatos szemléletének kialakítása, környezetünk megismerése és értékelése, valamint a fenntarthatóság.

Mitől ökoiskola egy iskola?

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.

Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.

http://ofi.hu/mi-az-az-okoiskola

Mit jelent az, hogy ökoiskola?

Az “öko” szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus, ökogazdálkodás. Ezekben a szóösszetételekben az “öko” szócska mindig arra utal, hogy a tevékenységet olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. Az ökoiskolák tehát olyan iskolák, melyek a fent leírt elvek alapján igyekeznek működni. Az ökológusok sokszor tiltakoznak az “öko” szócska ilyen használata ellen, mondván, hogy az ökológia egy szaktudomány és ne használják mindenféle egyéb célra ennek a tudományágnak a nevét. Egyet lehet érteni az ökológusok érveivel, de mivel a magyarországi hálózat része egy nemzetközi hálózatnak, mely már az ökoiskola nevet használja, így nem lenne szerencsés új nevet kitalálni. Az öko szócska további előnye az is, hogy éppen úgy utalhat az ökonómia tudományára, melyen manapság közgazdaságtant értünk, de eredeti jelentésében a minket körülvevő világra, házunk környékére utal. Az ökoiskolák filozófiája szerint az ökológiai és ökonómiai érdekek összeegyeztethetők. Az ökoiskola: az ökológia és az ökonómia harmóniája.

http://ofi.hu/mi-az-az-okoiskola

Az intézményünkben szervezett programokkal igyekszünk a tanulók figyelmét ráirányítani a természeti értékek sokszínűségére és megóvásának fontosságára.

Iskolánk tevékenységei között szerepel az Állatok világnapjának, víz világnapjának megünneplése. Rendszeresen csatlakozunk a Fenntarthatósági Témahéthez, amelynek keretein belül egész héten a fenntarthatósággal, Földünket fenyegető veszélyek megelőzésével és a környezettudatos magatartással kapcsolatosan tevékenykednek a gyerekek.

Minden évben megrendezzük a Föld napját. Ennek alkalmából rajzpályázatot hirdetünk.

A Madarak és Fák napján az alsósok ellátogatnak a Madártani Intézetbe, ahol madarak gyűrűzését tekinthetik meg. Az iskolában madáretetőket készítenek.

Természetvédelmi projektnapot tartunk, amire nemzeti parkjaink természeti értékeiből, készülnek fel a tanulók.

Egész évben gyűjtjük az iskolában az elemeket, a hulladékokat szelektíven gyűjtjük. Az iskolaudvaron elhelyezésre került több komposztáló láda.

ÖKO-iskolai munkaterv ide kattintva megtekinthető.

Csengetési rend

Reggeli ügyelet 7:00 – 7:40
1. óra 8:00 – 8:45
2. óra 9:00 – 9:45
3. óra 10:00 – 10:45
4.óra 11:00 – 11:45
5. óra 11:55 – 12:40
6. óra 12:50 – 13:35
7. óra 13:50 – 14:50
8. óra 14:55 – 15:55
Délutáni ügyelet 16:00 – 17:00

Diákönkormányzat

Iskolánk diáksága alkotja az intézmény diákönkormányzatát. A diákközösségek – 3. évfolyamtól – két – két képviselőt választanak, akik a kéthetente megtartott Diáktanács üléseken, egyben fórumokon képviselik osztályaikat. Az iskolai diákönkormányzat élén a diákság által demokratikusan választott gyermekvezető, diákelnök áll, és az ő munkáját segítő két alelnök. A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus, támogatást nyújt abban, hogy kreatív, öntevékeny diákközösség működjék iskolánkban.

A DÖK céljai és feladatai:

 • Az uniós elvárások előtérbe helyezték a diákjogok ismeretét, azok betartását, így legfőbb feladatunk a diákok érdekeinek képviselete.
 • Tevékenységünk kiterjed a tanulókat érintő minden kérdésre.
 • Részt veszünk az iskolai szokásjogok kialakításában.
 • Programokat szervezünk, hogy a diákok öntevékeny, aktív, kreatív közösségé formálódjanak.

Programjaink:

 • Minden hónapban legalább két Diáktanács ülést tartunk.
 • Évi rendes Diákközgyűlésen értékeljük munkánkat, megválasztjuk tisztségviselőinket.
 • Az iskolai szabadidős programok nagy részét mi szervezzük (Farsang, Gyermeknap).
 • Segítjük a kerületi Diákönkormányzat által szervezett programok lebonyolítását, illetve azokon részt veszünk.
 • Évente két alkalommal ünnepélyes iskolagyűlés keretében adjuk át a „Félév” illetve az „Év tanulója” címet.
 • Papírgyűjtést szervezünk ősszel és tavasszal.

Alapítvány

Kérjük, ha egyetért iskolánk céljaival és teheti, támogassa működésünket adója 1%-ával:

Törökvész Úti Általános Iskola Támogatására Alapítvány

 • Adószám: 19700083-1-41
 • Számlaszám: 11702036-20557339

E-kréta

Elektronikus napló és ellenőrző elérése:

https://klik034810001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login

Szakkörök

Iskolánk külön figyelmet fordít a gyermekek igényes, aktív szabadidős tevékenységeire. Szakköreink évről évre változnak, bővülnek. A teljesség igénye nélkül az alábbi programokon vehettek részt tanulóink az elmúlt években:

 • foci,
 • szolfézs,
 • rajz szakkör,
 • népi tánc,
 • balett,
 • modern tánc,
 • karate,
 • capoiera,
 • énekkar.

Könyvtár

Kedves Gyerekek!

Iskolai könyvtárunk nyitvatartási ideje a következő:

Hétfő: 10.00-16.00
Kedd: 11.00-16.00
Szerda: 11.00-16.00
Csütörtök: 10.00-16.00
Péntek: 9.00-13.00

A fenti nyitvatartási időben várjuk szeretettel a kölcsönző diákokat és tanáraikat!

A heti 26 óra nyitvatartást úgy alakítottuk ki, hogy a délelőtti tanítási órákhoz való kapcsolódást, és a délutáni szabadidős tevékenységek változatossá tételét egyaránt biztosítani tudjuk. Célunk az, hogy változatos tematikus programokkal tegyük színesebbé az iskolai életet. Vetélkedők, mesefoglalkozások, könyvtárhasználati órák, iskolai versenyek jó színhelyéül szolgál a könyvtár iskolánk második emeletén.

A gyönyörű panorámával rendelkező könyvtárunk egyben egy kiváló közösségi színtér is, ahol lehet beszélgetni, társasjátékozni, olvasni, játszani – vagyis az iskolai szabadidőt hasznosan eltölteni. A szép, világos – ugyanakkor csendes – könyvtári térben egyszerre 20-25 diák tud böngészni. A könyvtár biztosítja a nyugodt felkészülést a gyerekeknek, szakirodalmat ad a kutató- és gyűjtőmunkákhoz, de a csupán kikapcsolódásra vágyó gyerekeket is tárt kapukkal várja a könyvtár, a tanórák közötti szünetekben vagy a tanórák, foglalkozások után is.

A könyvtári állomány részét képezik a helyben használható lexikonok, enciklopédiák, helyesírási szabályzatok, értelmező-, szinonima-, valamint nyelvi kézi szótárak is.

A könyvtárban lévő szépirodalmi művek – köztük a verses és prózai alkotások – felölelik a kisiskolás és az ifjúsági irodalom jelentős hányadát. Ezen kívül számos ismeretterjesztő, történelmi, földrajzi, vallási, művészeti, társadalomtudományi, természet és nyelvtudományi könyv áll diákjaink rendelkezésére. Könyveink mellett lehetőség nyílik több folyóirat, illetve magazin (pl.: Természetbúvár, National Geographic, 5 perc Angol) megtekintésére is. A könyvtár fontos célkitűzése az olvasóvá nevelés, hogy a tanulók rendszeresen használják könyveit, igényeljék szolgáltatásait az iskolai feladatokhoz, valamint egyéni felkészüléseik során ki tudják választani a szükséges dokumentumtípusokat. Elérendő cél az is, hogy az ide látogatók legyenek képesek a megszerzett tudás gyakorlati felhasználásra, a rendszeres könyvtári munkával pedig fejlődjenek tanulási módszereik és váljon igényükké a mindennapi olvasás és a könyvtárhasználat is.

Várjuk kedves olvasóinkat a könyvtárban!

Nagy Marianna

könyvtáros-tanár

Álláslehetőség

A Rózsadombi Általános Iskola a tantestületének felállításához várja még a következő tanárok / tanítók jelentkezését:

 • matematika szakos kolléga (12 óra),
 • fizika szakos kolléga (3 óra),
 • informatika tanár (6 óra),
 • technika és életvitel tanár (3 óra)

Jelentkezését várjuk az info@torokvesz.hu e-mail címre!

Fenntartó, működtető:

Közép – Budai Tankerületi Központ

1027 Budapest, Fő utca 80.

Tankerületi igazgató: Hajnissné Anda Éva

Elérhetőségek

Az intézmény neve: Rózsadombi Általános Iskola
Címe: 1025 Budapest, Törökvész út 67-69.
OM azonosító: 034810
Telefon: (06-1) 325-65-80
e-mail: info@torokvesz.hu

Intézményvezető: Adamcsik Norbert

Intézményvezető-helyettes: Pethő Judit

Iskolatitkár: Némethné Sebestyén Ildikó

Ügyintézés:

Jelenleg a járványügyi helyzet miatt csak eletronikus ügyintézés van.

A titkarsag@torokvesz.hu e-mail címen tudnak ügyintézést folytatni az intézménnyel.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központ iskolai szociális segítője:

Juhász Judit

Fogadóórája: minden szerdán 11:00 és 15:00 között.

Előzetes bejelentkezés a (20) -258-3688 – as telefonszámon, illetve juhasz.judit@csgyk02.hu e-mail címen lehetséges.

Iskolapszichológus elérhetősége:

Hétfőn 10.00 – 13.00 óra között.

A járványhelyzet miatt elektronikus levél formájában várja a megkereséseket!

Térkép

1025 Budapest, Törökvész út 67-69.