A törvényes képviselők kétféle módon kezdeményezhetik gyermekeik beiratkozását az általános iskola első évfolyamára a 2024/2025. tanévre vonatkozóan:

1. Személyes ügyintézéssel, csak papír alapon történő adminisztrációval:
A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a magukkal vitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok
alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szükséges műveleteket, feladatokat.

A beiratkozásnál elegendő, ha egy szülő jelenik meg, de ebben az esetben kérjük, kitöltve hozzák el az alábbi meghatalmazást, amelyben az egyik szülő meghatalmazza a másikat, a gyermekük első évfolyamra történő beíratásával kapcsolatos ügyintézésre:

Hozzájáruló nyilatkozat beiratkozáshoz

Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:

felvételi kérelem
Beiratkozási kérelem 2024/2025

a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolványa

a gyermek lakcímkártyája

a gyermek TAJ kártyája

Nyilatkozat etika/hittan tantárgyra, iskolai pedagógiai programra, SNI/BTMN szakvéleményre és egyéb különleges helyzetekre vonatkozóan
Nyilatkozat hit-erkölcstan 2024/2025

Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén

Nyilatkozatok, melyeket mindkét törvényes képviselő aláírásával, tanúztatva kell benyújtani:

törvényes képviselet
NYILATKOZAT felügyeleti jogról 2024

életvitelszerű ottlakás
NYILATKOZAT életvitelszerű tartózkodásról 2024

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:
A beiratkozási folyamatot az e-Ügyintézés felületén keresztül – előzetes regisztrációt követően – indítja a gyermek törvényes képviselője.
Az e-Ügyintézés felületén keresztül történő jelentkezés során a szülő a rendszer által felkínált űrlapot kitöltve tudja megadni gyermeke beiratkozáshoz szükséges adatait. Az adatokhoz a
beiratkozással érintett (kiválasztott) intézmény hozzáfér, így ezek felvitelét az intézménynek már nem kell elvégeznie. Emellett az egyes nyilatkozatok (például a gyermek törvényes képviseletéről szóló nyilatkozat) a rendszerből letölthetők, és aláírás után a másolatok feltölthetők.
Amennyiben a szülő Ügyfélkapun keresztül intézi gyermeke általános iskolába történő jelentkezését, akkor a megszemélyesített dokumentumok elektronikusan kerülnek aláírásra a
beküldő szülő részéről.
Az elektronikus ügyintézés során a szülők által beküldött adatok megjelennek az intézmény KRÉTA rendszerének e-Ügyintézés felületén.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát azonban a beiratkozás napján be kell mutatni!

Tájékoztató a KRÉTA elektronikus ügyintézés keretében történő általános iskolai beiratkozásról:

Beiratkozás általános iskolába KRÉTA elektronikus ügyintézés