Ismertető

A Rózsadombi Általános Iskola a 2017/2018-as tanévben a Gyermekek Házá támogatásával, mentorálásával indította alternatív programját GyermekTér néven.

A program legfontosabb célja, hogy minden gyermek számára megteremtse az eredményes, hatékony, valódi tanulási esélyegyenlőséget biztosító befogadó iskolai környezetet, ahol a saját képességeinek, adottságainak megfelelően egyéni fejlődési ütemében fejlődhet, ahol a benne rejlő lehetőségek és tehetségek kibontakozhatnak. Nyújtson minden tanulónak elfogadó, biztonságos környezetet, biztosítsa az egyéni tanulási út lehetőségét, és kreativitásra ösztönözzön.

További információ a GyermekTér programról itt olvasható!

GyermekTér alapelvek

1. egész napos iskola

2. differenciált tanulásszervezés

3. kompetencia alapú oktatás

4. személyre szabott értékelés

5. integráció

6. tehetséggondozás

7. elfogadás

8. közösségfejlesztés

A GyermekTér program kiemelt feladata a biztos alapkészségek kialakítása minden tanulónál, olyan jellegű tevékenységek biztosításával, hogy saját képességeiknek megfelelő, optimális szintre juthassanak egyéni adottságaiknak figyelembevételével.

A program bevezetése felmenő rendszerben történik minden tanévben évfolyamonként egy osztály indításával. Az osztály maximális létszáma 24 fő.

A GyermekTér osztályokban ugyanazt tanítjuk, mint amit a NAT2020 előír, csak máshogy.  Fontosnak tartjuk az egyénre szabott, személyiségközpontú oktatást, a tantárgyi tudás mellett a kompetenciák fejlesztését. A program kreativitásra, önállóságra, gondolkodásra, elfogadásra neveli a gyerekeket. A GyermekTér osztályok 2-3 sajátos nevelési igényű gyereket tudnak fogadni. Pedagógusaink célja, hogy folyamatosan képezzék magukat módszertanilag  a különböző képességű és tudású gyerekek együttnevelésére, az egyéni fejlesztésre és a tehetséggondozásra. Minden gyerek más, minden gyereknek helye van nálunk!

Válassz minket, ha

 • szeretnéd, ha a nap beszélgetőkörrel kezdődne, nem pedig „Osztály vigyázz”-al,
 • nem szeretnéd házifeladattal terhelni a gyerekedet délutánonként, mert tudod, hogy napközben mindent megtanul, a délután a ti közös időtök,
 • fontos számodra, hogy a gyerekedet saját tudásszintjének megfelelően, egyénre szabottan oktassák, akár fejlesztésről, akár tehetséggondozásról van szó. Mert nálunk erről szól a differenciált oktatás,
 • befogadó, elfogadó tanárokat szeretnél, akik módszertanilag is felkészültek a különböző képességű gyerekekre. Mert mi komolyan vesszük az integrált oktatást,
 • azt szeretnéd, hogy gyermeked jól tudjon csoportban és önállóan is dolgozni. A GyermekTérben nincs frontális oktatás, kiscsoportokban, projekt alapon dolgoznak a gyerekek, miközben az önálló munkára és önellenőrzésre is felkészítjük őket,
 • szeretnél egy olyan iskolát, ami valóban használható tudást ad,
 • szeretnél egy iskolát, ami nyitott a szülők előtt,
 • szeretnél egy aktív közösséget, amelynek fontos, hogy együtt jó iskolát csináljunk.

Válassz minket, ha

 • szeretnéd, ha a nap beszélgetőkörrel kezdődne, nem pedig „Osztály vigyázz”-al.
 • nem szeretnéd házifeladattal terhelni a gyerekedet délutánonként, mert tudod, hogy napközben mindent megtanul, a délután a ti közös időtök.
 • fontos számodra, hogy a gyerekedet saját tudásszintjének megfelelően, egyénre szabottan oktassák, akár fejlesztésről, akár tehetséggondozásról van szó. Mert nálunk erről szól a differenciált oktatás.
 • befogadó, elfogadó tanárokat szeretnél, akik módszertanilag is felkészültek a különböző képességű gyerekekre. Mert mi komolyan vesszük az integrált oktatást.
 • azt szeretnéd, hogy gyermeked jól tudjon csoportban és önállóan is dolgozni. A GyermekTérben nincs frontális oktatás, kiscsoportokban, projekt alapon dolgoznak a gyerekek, miközben az önálló munkára és önellenőrzésre is felkészítjük őket.
 • szeretnél egy olyan iskolát, ami valóban használható tudást ad.
 • szeretnél egy iskolát, ami nyitott a szülők előtt.
 • szeretnél egy aktív közösséget, amelynek fontos, hogy együtt jó iskolát csináljunk.

Tantermek

A GyermekTér osztályok termei speciálisan lettek kialakítva, ezért első ránézésre nem is iskolai helyszínnek tűnnek, hanem egy kreatív képességfejlesztő, közösségi térnek. Ez összhangban áll a program célkitűzésével, és megfelelő helyszínt biztosít az innovatív programoknak.

A GyermekTér osztályokban a padok nem sorban vannak elhelyezve, hanem a kiscsoportos projekt foglalkozásoknak megfelelő, egymással szemben állnak kettesével. Szintén fontos elem a terem sarkában kialakított kuckó, ami a reggeli beszélgetőkörnek ad helyszínt. A tanári asztal – a hagyományos osztályokkal ellentétben – egy eldugott sarokban kap helyet, mert a tanítók a legkevesebb időt töltik az asztaluknál ülve. Ehelyett a diákok között mozognak, beszélgetnek, minden csoporttal a saját ritmusában, egyéni céljainak megfelelően.

Tanterem

Napirend

A GyermekTér osztályokban eltérő napirendet követünk, mint a többi osztályban. Az órarend igazodik a program céljaihoz és a gyerekek igényeihez:

 • 08:00-08:45: beszélgetőkör
 • 08:45-09:00: tízórai
 • 09:00-10:30: első nagy tanítási blokk (magyar vagy matematika)
 • 10:30-11:00: szabad játék az udvaron
 • 11:00-12:40: második tanítási blokk
 • 12:50-13:30: ebéd
 • 13:30-14:00: meseolvasás, szieszta
 • 14:00-16:00: harmadik tanítási blokk (készségfejlesztő tárgyak, rajz, zene, torna)